Nisko - informacje


21.395
mieszkańców Niska
10.410
mężczyzn
10.985
kobiet

2.974
w wieku przedprodukcyjnym

13.723
w wieku produkcyjnym

4.698
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

80
zawarto małżeństw

156
urodzeń

183
zgonów

-27
przyrost naturalny
miasto Nisko
dochody

125.570.472
wydatki

125.287.960
struktura wydatków Niska

492.278
0,393%
Rolnictwo i łowiectwo

11.871.768
9,476%
Transport i łączność

12.540.504
10,009%
Administracja publiczna

4.953.857
3,954%
Gospodarka mieszkaniowa

294.116
0,235%
Działalność usługowa

4.597
0,004%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

240.829
0,192%
Obrona narodowa

1.257.287
1,004%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.140.468
0,910%
Obsługa długu publicznego

33.582.920
26,805%
Oświata i wychowanie

653.649
0,522%
Ochrona zdrowia

10.971.362
8,757%
Pomoc społeczna

7.520.322
6,002%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

269.989
0,215%
Edukacyjna opieka wychowawcza

12.300.472
9,818%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.563.858
2,845%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.349.674
1,077%
Kultura fizyczna i sport

22.280.012
17,783%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-16 09:27
REKLAMA
pogoda Nisko
10.2°C
wschód słońca: 05:34
zachód słońca: 19:28
Koronawirus
podkarpackie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Nisku

kiedy
2024-04-22 19:00
miejsce
Pub Kultowo, Nisko, Kwiatkowskiego 3
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-15 14:00
miejsce
Niżańskie Centrum Kultury Sokół,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-11 19:00
miejsce
Niżańskie Centrum Kultury Sokół,...
wstęp biletowany