Nisko - informacje


22.186
mieszkańców Niska
10.790
mężczyzn
11.396
kobiet

3.019
w wieku przedprodukcyjnym

14.747
w wieku produkcyjnym

4.420
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

74
zawarto małżeństw

151
urodzeń

220
zgonów

-69
przyrost naturalny
miasto Nisko
dochody

116.311.024
wydatki

122.241.432
struktura wydatków Niska

450.681
0,369%
Rolnictwo i łowiectwo

10.725.187
8,774%
Transport i łączność

9.706.942
7,941%
Administracja publiczna

14.079.777
11,518%
Gospodarka mieszkaniowa

81.988
0,067%
Działalność usługowa

168.966
0,138%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

554.882
0,454%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

180.026
0,147%
Obsługa długu publicznego

29.745.358
24,333%
Oświata i wychowanie

357.073
0,292%
Ochrona zdrowia

4.800.583
3,927%
Pomoc społeczna

1.234.067
1,010%
Edukacyjna opieka wychowawcza

14.599.471
11,943%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.130.477
1,743%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

414.124
0,339%
Kultura fizyczna i sport

33.011.830
27,005%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-24 01:26
REKLAMA
pogoda Nisko
8.9°C
wschód słońca: 06:21
zachód słońca: 18:53
Koronawirus
podkarpackie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Nisku

kiedy
2023-04-18 19:00
miejsce
Pub Kultowo, Nisko, Kwiatkowskiego 3
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-24 19:00
miejsce
Pub Kultowo, Nisko, Kwiatkowskiego 3
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-11 19:00
miejsce
Pub Kultowo, Nisko, Kwiatkowskiego 3
wstęp biletowany